aktuality všeobecné informace dokumenty fotografie o projektu kontakt      

 

Všeobecné informace

Harmonogram příprav a výstavby

· leden 2004 - proběhlo výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
· leden 2005 - vydáno stavební povolení s nabytím právní moci
· duben 2005 - zahájení stavebních prací
· březen 2007 - dokončení stavebních prací
· duben 2007 - kolaudační řízení
· květen 2007 - předání bytů

Před zahájením výstavby :

Smlouva o výši a způsobu platby základního členského vkladu a členského podílu
· podpis této smlouvy v úředních hodinách v kanceláři doma a.s.

· obdržíte na požádání podklady pro stavební spořitelnu (územní rozhodnutí, stavební povolení, výpis z katastru, výpis z obchodního rejstříku atd.)
· na internetových stránkách http://www.doma.as/petrzilkova si budete moci stáhnout veškeré potřebné dokumenty, smlouvy
   pro vyřízení stavebního spoření či úvěru
· obdržíte heslo pro přístup na stránku http://www.doma.as/petrzilkova do klientské sekce, které bude aktivní po zaplacení vaší zálohy

V průběhu výstavby :

Výběry standardů
· v termínu od 15.5.2005 do 31.5.2006 na http://www.doma.as/petrzilkova
· Váš výběr si vytisknete a podepsaný doručíte do kanceláře doma a.s. do 31.5.2006 (až po připsání Vaší zálohy na účet družstva)
· od 15.5.2005 do okamžiku připsání platby zálohy za Váš byt na účet družstva bude stránka za použití přiděleného hesla aktivní,
   nebude však možné zvolené řešení z nabízených variant standardů či nadstandardů potvrdit a odeslat do naší databáze
· v případě, že varianta výběru povrchů a standardů pomocí internetu není pro Vás přijatelná, budete si moci v úředních hodinách
   po zaplacení Vaší zálohy do 31.5.2006 a po předchozím telefonickém objednání termínu, vybrat osobně v kanceláři doma a.s.
   Tato volba je však zpoplatněna částkou 200,- Kč.
· v případě, že do 31.5.2006 nebude Vámi proveden výběr na uvedené internetové adrese nebo v kanceláři doma a.s.,
   bude automaticky k Vašemu bytu přiděleno standardní provedení – bílé obklady a šedé dlažby, PVC v obytných místnostech,
   bílé skříňky v kuchyni atd.

Při dokončení:

· 2 měsíce před dokončením obdržíte výzvu k doplacení členského podílu s uvedením přesného konečného termínu splacení
   a celkové částky po započtení Vašich standardů a nadstandardů
· po dokončení výstavby před zaplacením doplatku členského podílu s Vámi bude sjednán termín prohlídky bytu, kde s Vámi bude
   sepsán protokol o vadách a nedodělcích, které budou odstraněny do předání bytu během předávacího řízení se zhotovitelem stavby
· po odeslání Vašeho doplatku kontaktujte, prosím, telefonicky kancelář doma a.s. pro ověření připsání Vaší platby na účet družstva.
  Termín předání bytu Vám bude sdělen dopisem nebo emailem.
· při převzetí bytu obdržíte klíče od bytu, nájemní smlouvu, předávací protokol, potvrzení o zaplacení členského podílu, atd.
· reklamační záruky, které nebudou nahlášeny v termínu do předání bytu, budou podléhat standardnímu mechanismu vyřizování
   reklamací u zhotovitelské firmy, registrace těchto závad bude probíhat v kanceláři družstva a ty budou následně družstvem uplatňovány.

Po předání a dalších 20 let :

Na základě informací uvedených v prvním odstavci je převod bytu do osobního vlastnictví možný až po uplynutí 20ti let od dokončení výstavby.
Při tomto systému výstavby nevzniká některému z vlastníků potřeba úhrady nájemného tzn., že se Vaše měsíční platby budou skládat:
· ze záloh na jednotlivé druhy energií a služeb
· z plateb do společného fondu oprav
· z tzv. nájemného, ze kterého jsou hrazeny běžné opravy, pojištění objektů, daň z nemovitosti, správa družstva apod.
Všechny výše uvedené platby jsou platbami zálohovými a jsou každoročně zúčtovávány dle skutečně vynaložených nákladů.

Úřední hodiny kanceláře doma a.s. :

Organizací výstavby, včetně práce s klienty, je pověřena společnost doma a.s., Husovo nám. 59, 253 01 Hostivice.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte pracovníky této společnosti na uvedené adrese.
Úřední hodiny jsou pondělí, středa 9-12,14-18
telefonní číslo: 220 407 810, 220 407 811